TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

Sứ mệnh

  1. Nghiên cứu, xây dựng và sản xuất những sản phẩm sơn chất lượng cao nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo dựng niềm tin và đóng góp tích cực cho xã hội.
  2. Không ngừng nghiên cứu, phát triển và cải tiến công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Để tìm ra những cải mới trong lĩnh vực sơn, màu, hóa chất, mỗi nhân viên isocolor luôn sẵn sang trinh phục thử thách mới, kết nối trí tuệ và kiến thức, tạo nên những sản phẩm của tương lại. Chúng tôi hướng tới việc đóng góp thường xuyên cho xã hội bằng các sản phẩm dịch vụ vượt trội nhất.

Tầm Nhìn

Chúng tôi luôn tâm niệm cần phải gắn trách nhiệm bảo vệ môi trường với hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm chất lượng cao, chi phí thấp, nhiều tính năng hiệu quả để trở thành doanh nghiệp hàng đầu và tin cậy. Tập đoàn đã xác định rõ rang định hướng hoạt động dựa trên sức mạnh của mình.

Corporate Mission.

  1. To further build company Credibility with the public and to contribute to society by providing products and services that achieve customer satisfaction.
  2. To build on our knowledge and strive for technological innovations in order to improve the company’s performance.

To realize new innovation in coating materials, we have defined our philosophy so that our employees are eager to undertake new challenges, and so that we can combine our wisdom and knowledge to creat future products. We aim to use our products and servives to make continuos contribution to society.

Vision

Synchronize business and environmental conservation, the company promotes its worldwide activities by developing high quality, high performance, and low cost coatIng products with new functionality, and aims to be the leading, most trusted company in the world.