Sơn lót – bột trét

son-lot-2-trong-1

Sơn lót 2 trong 1
Sơn lót chống kiềm nội – ngoại thất của ISO COLOR là loại sơn lót gốc nước cao cấp mang đến chất lượng lâu bền, khả năng bảo vệ lớp sơn hoàn thiện khỏi phấn hoá, bong rộp và hiện tượng kiềm hoá do xi măng gây ra.

son-lot-2

Sơn lót chống kiềm ngoại thất SHIELD PRIMER Siêu hạng
Primer Sealer của ISO COLOR là loại sơn lót gốc nước cao cấp mang đến chất lượng lâu bền, khả năng bảo vệ lớp sơn hoàn thiện khỏi phấn hoá, bong rộp và hiện tượng kiềm hoá do xi măng gây ra

bot-tret-noi

Bột trét nội – ngoại thất cao cấp
Bột trét nội thất cao cấp iso color là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng mịn bề mặt tường nội thất trước khi dùng sơn lót và sơn phủ..

bot-tret-ngoai

Bột trét ngoại thất cao cấp
Bột trét ngoại thất cao cấp ISO COLOR là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng mịn bề mặt tường ngoại thất trước khi dùng sơn lót và sơn phủ.