GIỚI THIỆU CHUNG

Giới thiệu chung về tập đoàn

ISO COLOR Corporation

ISOCOLOR INC được thành lập từ năm 2001, trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của isocolor đặt tại thành phố Carlstadt, American.

Qua gần 20 năm hoạt động và phát triển, sản phẩm của isocolor được nghiên cứu và phát triển dựa trên công nghệ hàng đầu của Mỹ.

 Chúng tôi cho ra đời các sản phẩm và tính năng vượt trội, than thiệt với môi trường và bảo vệ sức khỏe con người.

Ý nghĩa của ISOCOLOR là sự kết hợp của từ ISO mang ý nghĩa đỉnh cao chất lượng, đó là hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến nhất trên thế giới hiên nay,.

Thương hiệu “ ISO “ là lời cam kết mang đến cho thế giới một thương hiệu sơn chất lượng và giá trị tuyệt vời nhất.

Established in 2001,ISOCOLOR INC.,Ltd has grown into USA’s most progressive manufacturer in various fields related to coatings. Today, the company enjoys a well-established position as on of the world’s leading paint manufacturers.

The various products provided by the Isocolor inc group are highly valued and trusted in a broad variety of fields, due to the important role our coating play, such as protection, beautification, special functionality, and environmental sensitivity.

Our “ ISOCOLOR “ brand name is meaning Top of quality, this is the latest quality control systems on the world.

The “ ISO “ corporate brand expresses to the world the image of the super quality and excellent value of isocolor and it’s group companies.

chutich_tapdoan

Mr. Henri V. Debar

( Chủ tịch tập đoàn / President )

3